Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Mark channel Not-Safe-For-Work? cancel confirm NSFW Votes: (0 votes)
Are you the publisher? Claim or contact us about this channel.
0

Kerameikos.org: defining the intellectual concepts of pottery

0
0
[First posted in AWOL 20 October 2014, updated 29 August 2019]

Kerameikos.org
http://kerameikos.org/ui/images/banner.jpg
Kerameikos.org is a collaborative project dedicated to defining the intellectual concepts of pottery following the tenets of linked open data and the formulation of an ontology for representing and sharing ceramic data across disparate data systems. While the project is focused primarily on the definition of concepts within Greek black- and red-figure pottery, Kerameikos.org is extensible toward the definition of concepts in other fields of pottery studies.
See the github account at https://github.com/kerameikos, which contains repositories for the RDF data and the publication framework. This framework could be applied to other linked data thesauri.

Data Export

Kerameikos Linked Data

Pelagios Annotations

VoID for Concepts: RDF/XML
VoID for Partner Objects: RDF/XML

Atom Feed

Atom Logo

Perseus Digital Library News: Beyond Translation -- new possibilities for reading in a digital age (DH Level 3)

0
0
WORKING DRAFT
Gregory Crane
Professor of Classics
Tufts University
August 29, 2019

I am writing to report that the Perseus Digital Library had the honor of receiving support for an NEH Digital Humanities Level 3 Project: “Beyond Translation -- new possibilities for reading in a digital age.” While this is just one project with limited funding, it reflects a larger potential shift for the study of Ancient Greek and other languages. When I began my career as a graduate student, more than a generation ago, specialists in languages such as Ancient Greek could only direct full scholarship at other specialists. Now, however, we are in a position to frame our understanding of such languages in a form that makes sources immediately accessible to non-specialists. From my perspective, this reflects a fundamental shift in the audience and the realizable goals for those of us privileged to earn a living as specialists on earlier languages from the human record.

The basic premise of the funded project is simple: the rapid evolution of reading environments has begun to open up a third path for reading, one situated between mastery of a language and dependence upon translations. For me personally, the need for such a third path weighs on me every time I log into Netflix and confront offerings not only in French, German, (various forms of) Spanish, Arabic, Mandarin and other widely taught languages but also in languages such as Turkish, Korean, Malaysian, and Hindi. Even if I had access to classes in each one of these languages, I would never have time to master them -- and there is always another language. ..
Click through to read the rest.

Open Access Monograph Series: Acta Archaeologica Pultuskiensia

0
0
Acta Archaeologica Pultuskiensia 

Acta Archaeologica Pultuskiensia Vol. I
Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research. Warsaw 12-14 May 2004
Joanna Popielska-Grzybowska, Olga Białostocka, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 184 pages, 72 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2009, ISBN 978-83-7549-111-1

Książka jest zbiorem 24 artykułów naukowych, w języku angielskim i niemieckim, będących publikacją studiów pokonferencyjnych. Tematyka odzwierciedla główne nurty badań egiptologicznych wśród młodych badaczy na początku XXI wieku. Przedstawione zostały zarówno badania archeologiczne, filologiczne, jak i lingwistyczne dotyczące samego Egiptu starożytnego oraz wzajemnych kontaktów Egipcjan ze starożytnym Sudanem i Bliskim Wschodem.
Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. II

Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22-24 June 2009
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 224 pages, 52 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2009, ISBN 978-83-7549-115-9

Akta piątej z serii Europejskiej Konferencji Egiptologicznej (w czerwcu 2017 r. odbędzie się ósme sympozjum z tej serii). Publikacja zawiera 25 artykułów. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia archeologii i studiów nad językiem egipskim oraz literaturą starożytnego Egiptu, a także kontaktami Egipcjan ze światem zewnętrznym. Nie zabrakło referencji do Egiptomanii i metod digitalizacji zbiorów bibliotek egiptologicznych w Niemczech.


  Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. III

Studies on Religion: Seeking Origins and Manifestations of Religion
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 176 pages, 35 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2011, ISBN 978-83-7549-203-3

Książka jest zbiorem 21 artykułów poświęconych początkom i przejawom religii. Tematyka monografii obejmuje następujące zagadnienia: antropologia kultury, archeologia, religioznawstwo, egiptologia, socjologia, psychologia, etnolingwistyka i etnografia.
Celem jej jest zapoznanie międzynarodowego środowiska naukowego z najnowszymi projektami badawczymi i teoriami poszukującymi odpowiedzi na pytanie o genezę religii, jej przejawy i znaczenie w społecznościach kulturowych. Jest to zarazem prezentacja wyników współpracy zespołu badawczego organizatorów konferencji.

  Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. IV

Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 306 pages, 43 plates  
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2013, ISBN 978-83-7549-210-1

Obszerna monografia (41 artykułów) poświęcona katastrofom, kataklizmom oraz końcom świata zbiera głosy naukowców z wielu krajów świata oraz różnych dyscyplin naukowych: archeolodzy, historycy, filolodzy, antropolodzy kultury, religioznawcy i kulturoznawcy, historycy sztuki, architekci, politolodzy, socjologowie, geolodzy, członkowie grup rekonstrukcyjnych prowadzący badania naukowe. Analizowane były tak źródła materialne, jak i tekstowe od starożytności do współczesności.
W ten sposób powstał bardzo ciekawy i różnorodny tom prezentujący konceptualizację studiowanych zjawisk w różnych kulturach i czasach przedstawiony za pomocą różnorodnych narzędzi i metod badawczych.
Książka ta doskonale oddaje tendencje badawcze ostatnich lat i jest cenną prezentacją oryginalnych dociekań i badań naukowców z Polski oraz Włoch, Portugalii, Grecji, Kanady, Egiptu, Francji, Czech, Niemiec, Macedonii, Serbii, Chorwacji, Islandii i Litwy.


Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. V
Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk we współpracy z Bożeną Józefów-Czerwińską (eds)
Paperback, 210x297 mm, 272 pages, 53 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2016, ISBN 978-83-7549-300-9
Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. VI
Thinking Symbols. Interdisciplinary Studies
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 326 pages, 50 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2017, ISBN 978-83-7549-311-5

  

New Open Access Journal: OZeAN: Online Zeitschrift zur Antiken Numismatik

0
0
OZeAN: Online Zeitschrift zur Antiken Numismatik
Kommunikation und wissenschaftlicher Austausch finden heute digital und zunehmend online statt. Die Zahl der Museen und wissenschaftlichen Institutionen, die ihre Bestände online stellen, wächst täglich. Über die digitale Erschließung von Münzsammlungen und über digitale Fundmünzpublikationen liegt eine Fülle an Material vor, dessen weitergehende wissenschaftliche Auswertung großenteils noch aussteht.

In den letzten Jahren ist zwar eine Reihe neuer numismatischer Fachzeitschriften gegründet worden, die auch online zur Verfügung stehen, doch vom Charakter sind sie immer noch reine Printmedien. So fehlt dort in den meisten Beiträgen die direkte Verknüpfung mit nationalen und internationalen Projekten mittels der Linked Open Data. Die Vernetzung mit numismatischen Projekten, etwa AFE, KENOM, IKMK, NUMiD, NV BW oder nomisma.org und den darin eingebundenen Datasets, ist dabei genauso wichtig wie die Verlinkung mit Quellen anderer Bereiche, etwa der Archäologie oder der Geschichtswissenschaften.

Ebenso wird in vielen Publikationen die Einbindung von 3D Grafiken und hochauflösenden Fotos sowie von Audio- und Videodokumenten oft vermisst. Für Münzstempeluntersuchungen werden immer öfter 3D-Scans herangezogen, die es ermöglichen, auch kleinste Details vergrößert und von allen Seiten zu betrachten. Prägetechnische Experimente können in Onlinemedien zum besseren Verständnis mit kurzen Filmen dargestellt werden. Mit Hilfe von Tondokumenten lassen sich beispielsweise die unterschiedlichen Klänge von gegossenen und geprägten Münzen verdeutlichen.
Bd. 1 (2019)
Im ersten Band der neuen numismatischen Online-Zeitschrift werden wissenschaftliche Aufsätze, Materialvorlagen sowie Berichte über neuartige Möglichkeiten der Materialerfassung und -aufnahme veröffentlicht.
Veröffentlicht: 2019-08-29

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

Open Access Journal: ACOR Newsletter

0
0
[First posted in AWOL 12 November 2009. Updated 31 August  2019]

ACOR Newsletter
ISSN: 1023-1196
ACOR's first newsletter was issued in November, 1989 by Dr. Bert de Vries, who served as Director of ACOR between 1988-1991. The goal of the newsletter remains to keep friends and alumni informed of major developments and events at the institute. ACOR's newsletter is published twice a year. Below is the complete set of newsletters.
2018 Winter ACOR Newsletter Vol. 30.2
2018 Summer ACOR Newsletter Vol. 30.1
2017 Winter ACOR Newsletter Vol. 29.2
2017 Summer ACOR Newsletter Vol. 29.1
2016 Winter ACOR Newsletter Vol. 28.2
2016 Summer ACOR Newsletter Vol. 28.1
2015 Winter ACOR Newsletter Vol. 27.2
2015 Summer ACOR Newsletter Vol. 27.1
2014 Winter ACOR Newsletter Vol. 26.2
2014 Summer ACOR Newsletter Vol. 26.1
2013 Winter ACOR Newsletter Vol. 25.2
2013 Summer ACOR Newsletter Vol. 25.1
2012 Winter ACOR Newsletter Vol. 24.2
2012 Summer ACOR Newsletter Vol. 24.1
2011 Winter ACOR Newsletter Vol. 23.2
2011 Summer ACOR Newsletter Vol. 23.1
2010 Winter ACOR Newsletter Vol. 22.2
2010 Summer ACOR Newsletter Vol. 22.1
2009 Winter ACOR Newsletter Vol. 21.2
2009 Summer ACOR Newsletter Vol. 21.1
2008 Winter ACOR Newsletter Vol. 20.2
2008 Summer ACOR Newsletter Vol. 20.1
2007 Winter ACOR Newsletter Vol. 19.2
2007 Summer ACOR Newsletter Vol. 19.1
2006 Winter ACOR Newsletter Vol. 18.2
2006 Summer ACOR Newsletter Vol. 18.1
2005 Winter ACOR Newsletter Vol. 17.2
2005 Summer ACOR Newsletter Vol. 17.1
2004 Winter ACOR Newsletter Vol. 16.2
2004 Summer ACOR Newsletter Vol. 16.1
2003 Winter ACOR Newsletter Vol. 15.2
2003 Summer ACOR Newsletter Vol. 15.1
2002 Winter ACOR Newsletter Vol. 14.2
2002 Summer ACOR Newsletter Vol. 14.1
2001 Winter ACOR Newsletter Vol. 13.2
2001 Summer ACOR Newsletter Vol. 13.1
2000 Winter ACOR Newsletter Vol. 12.2
2000 Summer ACOR Newsletter Vol. 12.1
1999 Winter ACOR Newsletter Vol. 11.2
1999 Summer ACOR Newsletter Vol. 11.1
1998 Winter ACOR Newsletter Vol. 10.2
1998 Summer ACOR Newsletter Vol. 10.1
1997 Winter ACOR Newsletter Vol. 9.2
1997 Summer ACOR Newsletter Vol. 9.1
1996 Winter ACOR Newsletter Vol. 8.2
1996 Summer ACOR Newsletter Vol. 8.1
1995 Winter ACOR Newsletter Vol. 7.2
1995 Summer ACOR Newsletter Vol. 7.1
1994 Winter ACOR Newsletter Vol. 6.2
1994 Summer ACOR Newsletter Vol. 6.1
1993 Winter ACOR Newsletter Vol. 5.2
1993 Summer ACOR Newsletter Vol. 5.1
1992 Winter ACOR Newsletter Vol. 4.2
1992 Summer ACOR Newsletter Vol. 4.1
1991 November ACOR Newsletter No. 5
1991 May ACOR Newsletter No. 4
1990 November ACOR Newsletter No. 3
1990 May ACOR Newsletter No. 2
1989 November ACOR Newsletter No. 1

Open Access Journal: Heritage for Peace: Damage Newsletter

0
0
 [First posted in AWOL 20 April 2017, updated  31 August 2019]

Heritage for Peace: Damage Newsletter
http://www.heritageforpeace.org/wp-content/uploads/2013/12/1H4P-980x130.jpg
Heritage for Peace is a non-profit organization whose mission is to support all Syrians in their efforts to protect and safeguard Syria’s cultural heritage during the armed conflict.
As an international group of heritage workers we believe that cultural heritage, and the protection thereof, can be used as a common ground for dialogue and therefore as a tool to enhance peace. We call on all Syrians of any religion or ethnicity to enter into a dialogue and work together to safeguard their mutual heritage.

  ePSD2 News: ePSD2 Beta 6 (built 2019-08-30)

  0
  0
  ePSD2 Beta 6 (built 2019-08-30)
  Welcome to the new version of the electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary, ePSD2. Here we provide listings of over 12,000 Sumerian words, phrases and names, occurring in almost 100,000 distinct forms a total of over 2.27 million times in the corpus of texts indexed for the Dictionary. The corpus covers, directly or indirectly, about 100,000 of the 134,000+ known Sumerian texts.
  ePSD2 is organized as a glossary with a collection of subprojects providing the corpora. You can browse the subprojects and their individual glossaries, or you can work with the entire ePSD2 glossary and corpus by using the top-level ePSD2 project.
  ePSD2 is a work in progress. See the News page for what changes between the releases, and see the What's Next? page for some of the things we are planning.
  Here's a list of the things you can find here:

  Glossaries and Tools

  Sub-corpora

  Project Glossary Editions
  ePSD2/CDLI ED I-II administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI ED IIIa administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI ED IIIb administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Ebla administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Old Akkadian administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Lagaš II administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Ur III administrative texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Ur III Legal texts Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Ur III Letters Glossary Editions
  ePSD2/CDLI Old Babylonian administrative texts Glossary Editions
  ePSD2 Royal Inscriptions Glossary Editions
  ePSD2/ETCSL Sumerian Literature Glossary (Emesal) Editions
  ePSD2 Incantations Glossary Editions
  ePSD2 Liturgies Glossary (Emesal) Editions
   

  The Umm El-Jimal Project Online

  0
  0
  [First posted in AWOL 5 December 2013, updated 31 August 2019]

  The Umm El-Jimal Project
  Main image: Sunset illuminates wispy clouds over the remains of a major ancient building complex known as the 'Barracks' in January, 2010.
  Our warm welcome to the Umm el-Jimal Project website! Located in northern Jordan, Umm el-Jimal is home to almost two thousand years of fascinating history and culture—as well as a vibrant modern community. The best-preserved Byzantine town in the Southern Hauran region, archaeological investigation has been underway on location for over a century. This website is part of an ongoing international effort to understand Umm el-Jimal and its regional context from a holistic approach that integrates traditional academic research with cutting-edge technology and a deeply-rooted community perspective. We aim to make ummeljimal.org an evolving online hub for academic research, cultural preservation, sustainable tourism, and community development at Umm el-Jimal.

  LIBRARY

  The Umm el-Jimal Project's Library page is an evolving digital repository for journal articles, book chapters, reference works, and other publications and printed resources related to ancient and modern Umm el-Jimal. It includes academic and popular material about Umm el-Jimal, beginning from the site's modern era of research with Howard Butler's Princeton expedition all the way through the project partners' most recent work. Several of the works are out of print or otherwise unavailable. All items are made available to download for personal use only, and if under copyright remain the intellectual property of their author(s) and publisher.
  The project's main published work, Umm el-Jimal: A Frontier Town and its Landscape in Northern Jordan, Volume 1 (1998), is only available directly from the Journal of Roman Archaeology. However, the book is still in print; purchase inquiries are welcome at jra [at] journalofromanarch [dot] com.
  Have a copy of and appropriate rights to an already published resource not available here, regardless of language? Please Contact Us to share relevant publications.
  Main image: Inscription closeup.

  Latin Personal Pronoun Song

  CDLI online sign lists

  0
  0
  CDLI online sign lists
  The Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) sees as one of its major goals the implementation of an online sign list for the early phases of cuneiform, ca. 3300-2000 B.C. This represents a period of often rapid development in both the graphic form, and the semantic or phonetic referents of individual signs of the cuneiform repertory that has, due to a number of reasons, not been well documented in the published Assyriological literature. D. O. Edzard's article "Keilschrift" in Reallexikon der Assyriololgie vol. 5 (1976-1980) pp. 544-568 presents the currently most comprehensive overview of early cuneiform development, and includes pp. 557-558 a list of published photographs of 4th and 3rd millennium cuneiform tablets recommended by the author in any attempt to clarify graphic sign development of that period of writing.
  The internet distribution of tablet images far outstrips the capabilities of paper publications in documenting the paleography of the volatile phases of cuneiform. As a first step in this documentation and at the same time as a freely available tool for work on the pages of the CDLI and other tablet publication forums, we offer here copies of the major sign list publications for the various historical phases of early Babylonia as these are understood in the general Assyriological literature. These will be replaced in time with electronically generated lists linked to the full grapheme data sets of the CDLI, and from there to glossaries and other interpretive compendia on the one hand, to the specific sign attestations supported by the digital images of the project on the other. These resources will represent the raw data for further paleographic analyses of the sort conducted and published by D. O. Edzard, M. Krebernik, P. Steinkeller, M. Civil and others (see the literature cited in the bibliographical reference Gelb Memorial Library of the CDLI).
  The following is a list of the currently available relevant publications, with those sign lists now online linked to their respective URLs.

  Online BDB Hebrew Lexicon

  The Hittite inherited lexicon

  0
  0
  The Hittite inherited lexicon

  Files in this item

  Description Size View
  application/pdf Full text 12.31Mb View/Open
  application/pdf Cover Volume 1 3.432Mb View/Open
  application/pdf Cover Volume 2 3.432Mb View/Open
  application/pdf Title page_Table of Contents_ Abbreviations 87.75Kb View/Open
  application/pdf General Introduction 154.0Kb View/Open
  application/pdf Part One_'Towards a Hittite Historical Grammar' 1.656Mb View/Open
  application/pdf Part Two_ 'An E ... Hittite Inherited Lexicon' 10.37Mb View/Open
  application/pdf Bibliography 285.0Kb View/Open
  application/pdf Summary and CV both in Dutch 48.19Kb View/Open
  application/pdf Propositions 49.97Kb View/Open
  Type: Doctoral Thesis
  Title: The Hittite inherited lexicon
  Author: Kloekhorst, Alwin
  Publisher: Leiden University Centre for Linguistics, Faculty of Arts, Leiden University
  Issue Date: 2007-05-31
  Keywords: Ancient Near East
  Comparative Indo-European linguistics
  Etymological dictionary
  Historical linguistics
  Historical phonology
  Hittitology
  Abstract: Hittite was the language of the Hittite Empire that ruled over vast parts of Turkey from 1650 - 1180 BC. It was written in the cuneiform script on clay tablets. Linguistically, it belongs to the Anatolian language group, which is one of the twelve branches of the large Indo-European language family. Within the Indo-European language family, Hittite is the oldest attested language. In over 1200 pages this dissertation describes the history of Hittite in the light of its Indo-European origin. It consists of two parts. Part One, 'Towards a Hittite Historical Grammar', contains a description of the Hittite phoneme inventory and a discussion of the sound laws and morphological changes that have taken place between the Proto-Indo-European and the Hittite language stage. Part Two, 'An Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon', contains etymological treatments of all Hittite words of Indo-European origin. One of the most important conclusions of this dissertation is that the Anatolian language group was the first one to split off from Proto-Indo-European and that all other Indo-European branches have undergone a period of common innovations. Therewith Anatolian, and especially Hittite, occupies a very important position within comparative Indo-European linguistics as it sometimes has retained linguistic information that has been lost in all other Indo-European languages.
  Description: Promotor: J.J.S. Weitenberg
  With summary in Dutch
  Faculty: Faculteit der Letteren
  Citation: Kloekhorst, A., 2007, Doctoral thesis, Leiden University
  Handle: http://hdl.handle.net/1887/11996
   

  Report: Cataloguing Open Access Materials Workshop

  0
  0
  Cataloguing Open Access Materials Workshop
  The Combined Classics Library and Institute of Classical Studies, University of London, held a one-day workshop on Thursday July 11, 2019, related to the Cataloguing Open Access Classics Serials (COACS) project, which is now moving from journals to a focus on monographs. We invited colleagues from libraries, archives, bibliographic work and digital humanities. We were particularly keen to discuss the process of adding catalogue records for Open Access publications to specialist library catalogues, including:
  • sources of open access publication data;
  • pathways for ingesting data into our (and shared) catalogue formats;
  • workflows for adding necessary metadata such as subject headings to records;
  • issues around update and maintenance of records relating to OA publications;
  • identification of other consumers of this catalogue data and mechanisms for sharing the outcomes of this work.
  The COACS project was funded in 2017 by a strategic grant from the School of Advanced Study, which enabled us to hire a developer, Simona Stoyanova, to convert data from listings and web pages to MARC catalogue records, both to ingest into the ICS/HARL catalogue, and to make available for other institutions to re-use as desired. We received further support from the Classical Association in 2019 to consolidate this cataloguing work and begin planning the work on recording open monographs. In this time we have consulted with publishers, librarians and other heritage professionals on data standards and other technical needs.
  The July workshop aimed both to address a series of questions that remain to be resolved, and to engage the community of our potential collaborators and users of our shared data. The discussion, focussed on five main areas:
  1. Introductions to the participants and the institutions represented (several libraries, including ICS/HARL, Warburg, Institute of Historical Research, Senate House Library, British Library, Bodleian, Sackler, Research Libraries UK; publishers, including Open Library of the Humanities and University of London Publications; and JISC). We solicited recommendations of (a) sources of data on open access (especially classical) journals, monographs and other titles, (b) data formats and standards that might be useful to investigate for both ingest and export, and (c) other aggregators and discovery tools for this kind of data. The major incompatibility between schemata used by publishers (such as ONIX) and libraries (primarily MARC and RDA) was noted as a serious hurdle to overcome.
  2. We then discussed pathways to ingest and transform records from the source datasets (whether aggregators, other catalogues, or scraped from individual websites). Questions that arose included to what degree ingests can be automated or need human attention, and what levels of deduplication are needed—a print journal and an online journal may be two separate cataloguable entities, but there will potentially still be items in any ingest dataset that are already in the catalogue, perhaps with different metadata. Guidelines for data formats and especially vocabularies were felt to be very desirable. There was still no consensus on how to record analytic level records (articles/stories/songs etc. within a longer work) in either MARC or ONIX.
  3. After lunch the discussion turned to processes for enhancing records and metadata added to the library catalogue; which fields are likely to need to be added in the library, many of which may be specific or idiosyncratic to the individual catalogue, including: classmark; subject heading; keyword; searchable text (abstract); ORCID identifiers. One difficulty that was still in need of a solution was how to cross-reference between two related fields in MARC, to make it clear for example that a print and electronic item were “the same” book. We discussed whether ingesting large amounts of imperfect/incomplete data was preferable to never being satisfied with the quality of metadata, and also pondered whether machine learning might (imperfectly) help to produce metadata such as subject headings for sparse records with large quantities of free-text available.
  4. In the discussion of data curation and persistence, the biggest question was what to do about links to open access items that have disappeared from the web—could broken links be detected/flagged by software, or is human intervention always needed? We did wonder whether encouraging all publishers, authors etc. to submit works to a stable web archive, and including links (or allowing software to create fallback links) to archived versions of a resource) might be a partial solution; DOIs might also serve part of this solution, but there are still fragile points in the chain. The other issue with persistence is when data has been updated or added to: new issues of a journal appear, a second or expanded edition of a book or non-print-like publication. In these cases, do we need to test and deduplicate records again? Do we update or replace records—and if the latter, what happens to the data that have been added or enriched by the librarian?
  5. The final section of discussion considered who are the potential consumers of the data on open access resources produced by library catalogues, and in particular what digital humanities research might be enabled by making these records available as freely and in as many formats as possible. We were given a quick overview of the workflow of JISC’s National Bibliographic Knowledge-base (NBK), slides from which are reproduced in the online minutes. We considered what value has been added by a library project such as COACS, and the key features were: license information, open formats, and scale of data all in one place. We then discussed briefly the value of citation indexes and other novel research in this area, and were given a demo of the Cited Loci of the Aeneid tool (sadly Matteo Romanello was not able to be with us in the afternoon, so he was not present to discuss his own work).
  As is clear from the above, there were more questions than answers provided by this meeting, but it was a very valuable conversation. The minutes that we wrote collaboratively between us at the event, are online at tinyurl.com/COACS2019, with much more detail than this summary, lists of tools, projects and people, and links to many of the resources discussed. We hope that many of the participants will continue to stay in touch and consider how we can work together to these ends in the future.
  The next steps for the COACS project are (i) to clean up and finally ingest the journals data into the ICS Library catalogue; (ii) decide how to expose the c. 50,000 article-level records to the catalogue, and make those available; (iii) begin to collect data on open access monographs, and see how feasible it is to create (and deduplicate) catalogue records for these as well. In the meantime, all of the MARC records and the Python scripts we used to create them are available from the COACS Git repository, licensed for you to re-use if they are useful to you.

  This entry was posted in Open Access, Projects, report, Rights and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

  American Center for Oriental Research Photo Archive

  0
  0
  American Center for Oriental Research Photo Archive
  ACOR Photo Archive
  The American Center of Oriental Research (ACOR) in Amman, Jordan, is a non‑profit, 501(c)(3) academic institution dedicated to promoting research and publication in the humanities and social sciences, with a particular focus on issues related to Jordan and the broader region.

  The ACOR Library holds a remarkable photographic archive related to its role in preserving and promoting the country’s heritage. The complete collection, estimated to number more than 100,000 images, provides primary visual documentation of Jordan, including the major archaeological and cultural heritage projects that the center has sponsored across the country over the decades.

  Given its broad range of content and subject matter, the ACOR Library photographic archive has the potential to be a crucial resource for American, international, and Jordanian scholars involved in cultural and natural heritage preservation and management.

  As a first step in making this extensive archival collection available to researchers, the ACOR Library is cataloging, digitizing, and making accessible online ACOR’s major institutional and donated photographic holdings.

  The ACOR Research Library Photographic Archive Project is made possible under a Fiscal Year 2016  American Overseas Research Centers grant from the U.S. Department of Education.

  Use ACOR Photo Archive Images:
  Request to use images

  Read more about our archive policies:ACOR Library Photographic Archive Notice and Takedown policy

  A Guide to Online Visual Sources in Middle East, North Africa, and Islamic Studies

  0
  0
  A Guide to Online Visual Sources in Middle East, North Africa, and Islamic Studies
  Let’s face it: every publication is better with images. Whether it’s a presentation, a blog post, a book, or just a paper, images engage an audience instantly. The internet is flush with images from Islamic art, architecture, and society, but reliable sources (with credit information) are more difficult to track down. So we’ve done it for you! Here are some of the best sites for finding credited visual resources for Islamic, Middle Eastern and North African Studies. Feel free to suggest more in the comments and we’ll update the list! Note this list is specifically focused on images and visual resources, but not necessarily manuscripts (for a guide to online manuscript collections, look at Evyn Kropf’s list here).
  Before we get started, here is a useful article on the copyright laws regarding digital reproductions of artworks in the United States from the Huffington Post. Remember these quick rules: If the original artwork is: (1) 2-dimensional and (2) In the public domain (published before 1923) and (3) the digital image of the artwork is a “slavish reproduction,” or not transformed in any way, then: the digital image is also in the public domain and may be used freely. It is always good practice to note where you got an image in your publication, however, if only so future readers –including yourself– can find it again! Most of these websites have preferred citations/credit lines somewhere on them. If the artwork does not meet the criteria above, you should request permission from the artist or publisher before republishing the image yourself, unless you are using it purely for educational, not-for-profit purposes.
  • Akkasah Photographic Archive at NYU Abu Dhabi: this archive, drawn from around the Middle East and North Africa, currently consists of over 60,000 images, of which more than 9,000 are currently digitized. Only low-resolution digital images are available online for free– Akkasah will send high-resolution files upon request, though fees may apply.
  • American Center of Oriental Research (ACOR) Photo Archive: ACOR is in the process of digitizing its collection of over 100,000 images it holds in its collection. So far, 20,000 are online. The collections largely cover Jordan, Syria, Lebanon, Palestine, and Iraq, with images of both daily life and archaeology. Images can be downloaded immediately, albeit with a watermark; ACOR can provide access to non-watermarked images.
  • American University of Cairo (AUC) Digital Collections: this largely includes slides, historical maps, postcards, and films spanning the 19th, 20th and 21st centuries. Naturally, there is an Egypt-focus (even quite an AUC focus), but images of other places in the Arab and Ottoman worlds can be found with a bit of digging; images of upper Egypt are also a critical component of the collection. Also notable is the Hassan Fathy Architectural Archives, which includes the papers and sketches of the iconic Egyptian architect, and University on the Square, which documents the Egyptian Arab Spring. Reproduction rights need to go through the American University of Cairo.
  • Arab Image Foundation Archive: The online platform of The Arab Image Foundation, Beirut’s non-profit archive of Middle Eastern photography, makes 22,000 images from the collection (so far) accessible and searchable. By registering an account, you can download the images as PDF files for non-commercial use.
  ArchNet: this entirely open-access portal, curated by the Aga Khan Documentation Center at MIT, is aimed at scholars and architects engaged with the Islamic world. It contains some digitized publications but is best known for its library of digital images which includes plans, photographs (both historical and contemporary) and descriptions of architectural sites around the world...
  Click through to read the rest.

  Digital Ludeme Project: Modelling the Evolution of Traditional Games

  0
  0
  Digital Ludeme Project: Modelling the Evolution of Traditional Games  About

  The Digital Ludeme Project is a five year ERC-funded research project hosted by Maastricht University.
  This project is a computational study of the world's traditional strategy games throughout recorded human history. It aims to improve our understanding of traditional games using modern AI techniques, to chart their historical development and explore their role in the development of human culture and the spread of mathematical ideas.  Summary
  The development of games goes hand in hand with the development of human culture. Games offer a rich window of insight into our cultural past, but early examples were rarely documented and our understanding of them is incomplete. While there has been considerable historical research into games and their use as tools of cultural analysis, much is based on the interpretation of partial evidence with little mathematical analysis. This project will use modern computational techniques to help fill these gaps in our knowledge empirically.
  We will represent games as structured sets of ludemes (units of game-related information), which will allow the full range of traditional strategy games to be modelled in a single software system for the first time. This system will not only model and play games, but will evaluate reconstructions for quality and historical authenticity, and automatically improve them where possible. This will lay the foundations for a new field of study called Digital Archaeoludology (DA).
  The ludemic model reveals innate mathematical relationships between games, allowing phylogenetic analysis. This provides a mechanism for creating a family tree/network of traditional games, which could reveal missing links and allow ancestral state reconstruction to shed light on the gaps in our partial knowledge. Locating ludemes culturally provides a mechanism for charting the transmission of mathematical ideas across cultures through play. This project seeks to bridge the gap between historical and computational studies of games, to provide greater insight into our understanding of games as cultural artefacts, and to pioneer new tools and techniques for their continued analysis. The aim is to restore and preserve our intangible cultural heritage (of game playing) through the tangible evidence available.
    

  Aims
  The key research objectives of this project are to:
  1. Model the full range of traditional strategy games in a single playable database.
  2. Reconstruct missing knowledge about traditional games with an unprecedented degree of accuracy.
  3. Map the transmission of games and associated mathematical ideas across history and culture.

  Home
     Project   Games   Ludii   Outputs   People

  One off Journal Issues: "Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée"

  0
  0
  Occasional issues of journals where one might not normally think to look produce thematic issues of interest. Availability online makes them much more discoverable. A case in point:


  Special Issue "Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée"

  A special issue of Land (ISSN 2073-445X).
  Deadline for manuscript submissions: closed (1 September 2018).
  Printed Edition Available!
  A printed edition of this Special Issue is available here.

  Special issue Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the <em>Longue Durée</em> book cover image

  Special Issue Editors

  Guest Editor
  Dr. Giorgos PapantoniouWebsiteE-Mail
  Research Training Group 1878: Archaeology of Pre-Modern Economies, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Abteilung für Klassische Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany
  Interests: ancient Cyprus; Mediterranean archaeology; archaeological theory and methods; landscape archaeology; the archaeology of ritual and religion; ancient art, iconography and artefact studies (with emphasis on sculpture and terracotta figurines); Hellenistic portraiture and Hellenistic ruler image-making
  Guest Editor
  Dr. Athanasios VionisWebsiteE-Mail
  Archaeological Research Unit, Department of History and Archaeology University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
  Interests: landscape archaeology and archaeological survey; settlement archaeology; sacred landscapes; the transition from polytheism to Christianity (4th–6th century AD); the transition from Late Antiquity to the Early Middle Ages (7th–9th c. AD); Identity in Byzantine art and material culture (social, religious, ethnic); Byzantine everyday life through the sources (texts—pictorial evidence—material culture); the history and archaeology of food consumption; technology/production—distribution—use of Byzantine and post-Byzantine ceramic vessels

  Special Issue Information

  Dear Colleagues,
  This Special Issue aims to rethink and reevaluate the Central Place Theory in light of contemporary developments in settlement archaeology, methods and archaeological thought by bringing together ‘central places’ and ‘un-central landscapes’ and grasping diachronically upon the complex relation between town and country, as shaped by political economies and the availability of natural resources. The chronological range of the volume is open, ranging from prehistory to the recent past.
  Micro-environments with natural boundaries (e.g., rivers, mountains, woods) and desirable resources (e.g., water, arable land, minerals) sustained nucleated communities and remained occupied for almost every period. On the other hand, ‘central persons’ may be as important as ‘central place’ and this is where the concept of political economy evolves. As T. Earle has eloquently argued on several occasions, all economic theories should recognize that, to whatever degree realized, power strategies were built on economic and ideological control over resources.
  Landscape archaeology is an area of study that overcomes the conventional boundaries between disciplines, such as anthropology, history and geography, and provides a fresh perspective and a powerful investigative tool to address research questions related to the conscious and the unconscious shaping of the land and the processes of organizing space, involving interaction between the physical environment and human presence. Temporality, spatiality, materiality and site-based analysis are all encompassed in the concept of landscapes, and therefore through its study much can be said about human responses to the changing conditions of life in the longue durée (i.e. the long term history).
  The volume wishes to include papers addressing ‘central places’ and/or ‘un-central landscapes’ from a political economy or/and a natural resources perspective. Moving away from model-bounded approaches, Central Place Theory is used more flexibly to include all the places that may have functioned as places of economic or ideological centrality (even in a local context) in the past, including urban centers, agro-towns, countryside settlements, burial and ritual topoi. The diversity of the different disciplinary perspectives and approaches, combined with dialogues, enriches our task of multiple interpretations, and should be seen as a healthy pluralism.
  References
  • Citter, C. Landscapes, settlements and sustainability. In Handbook of Landscape Archaeology, PCA Studies 2; Chavarria, A. Reynolds, A. Eds., SAP: Mantova, Italy, 2015; pp. 253–272.
  • Collar, A.; Coward, F.; Brughmans, T; Mills, B.J. Networks in archaeology: Phenomena, abstraction, representation. J. Archaeol. Method Theory2015, 22, 1–32.
  • Christaller, W. Central Places in Southern Germany. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ, USA, 1966.
  • Earle, T. How Chiefs Come to Power. Stanford University Press: Stanford, CA, USA; 1997.
  • Earle, T. An Essay on Political Economies in Prehistory. Habelt-Verlag: Bonn, Germany, 2017.
  • Feinman, G.M.; Garraty, C.P. Preindustrial markets and marketing: Archaeological perspectives. Annu. Rev. Anthropol. 2010, 39, 167–191.
  • Hanson, J.W. An Urban Geography of the Roman World, 100 BC to AD 300 (Archaeopress Roman Archaeology 18); Archaeopress Publishing Ltd: Oxford, UK, 2016
  • Jiménez, M.J.; Garcia, C.T. Central places in the post-Roman Mediterranean: Regional models for the Iberian Peninsula. J. Mediterr. Archaeol.2015, 28, 81–103.
  • Koder, J. Land use and settlement: Theoretical approaches. In General Issues in the Study of Medieval Logistics. Sources, Problems and Methodologies; Haldon, J.F. Ed.; Brill Academic Pub: Leiden, The Netherlands, 2006; pp. 159–183.
  • Lösch, A. The Economics of Location. Yale University Press: New Haven, London,1954.
  Dr. Giorgos Papantoniou
  Dr. Athanasios Vionis
  Guest EditorsManuscript Submission Information
  Manuscripts should be submitted online at www.mdpi.com by registering and logging in to this website. Once you are registered, click here to go to the submission form. Manuscripts can be submitted until the deadline. All papers will be peer-reviewed. Accepted papers will be published continuously in the journal (as soon as accepted) and will be listed together on the special issue website. Research articles, review articles as well as short communications are invited. For planned papers, a title and short abstract (about 100 words) can be sent to the Editorial Office for announcement on this website.
  Submitted manuscripts should not have been published previously, nor be under consideration for publication elsewhere (except conference proceedings papers). All manuscripts are thoroughly refereed through a single-blind peer-review process. A guide for authors and other relevant information for submission of manuscripts is available on the Instructions for Authors page. Land is an international peer-reviewed open access monthly journal published by MDPI.
  Please visit the Instructions for Authors page before submitting a manuscript. The Article Processing Charge (APC) for publication in this open access journal is 1000 CHF (Swiss Francs). Submitted papers should be well formatted and use good English. Authors may use MDPI's English editing service prior to publication or during author revisions.

  Keywords

  • Landscape Archaeology
  • Environment
  • Natural Resources
  • Central Places
  • Settlement Systems
  • Historical Geography
  • Political Economy
  • Diachroneity

  Published Papers (14 papers)

  Order results

  Result details

  Editorial

  Jump to: Research
  Open AccessEditorial
  Central Place Theory Reloaded and Revised: Political Economy and Landscape Dynamics in the Longue Durée
  Land2019, 8(2), 36; https://doi.org/10.3390/land8020036 - 21 Feb 2019
  Cited by 1
  Abstract
  The aim of this contribution is to introduce the topic of this volume and briefly measure the evolution and applicability of central place theory in previous and contemporary archaeological practice and thought [...] Full article

  Research

  Jump to: Editorial
  Open AccessArticle
  ‘Un-Central’ Landscapes of NE-Africa and W-Asia—Landscape Archaeology as a Tool for Socio-Economic History in Arid Landscapes
  Land2019, 8(1), 1; https://doi.org/10.3390/land8010001 - 22 Dec 2018
  Cited by 1
  Abstract
  Arid regions in the Old World Dry Belt are assumed to be marginal regions, not only in ecological terms, but also economically and socially. Such views in geography, archaeology, and sociology are—despite the real limits of living in arid landscapes—partly influenced by derivates [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  The River as an Economic Asset: Settlement and Society in the Xeros Valley in Cyprus
  Land2018, 7(4), 157; https://doi.org/10.3390/land7040157 - 13 Dec 2018
  Cited by 1
  Abstract
  Settled and Sacred Landscapes of Cyprus (SeSaLaC) is a systematic archaeological survey project of the University of Cyprus in the Xeros River valley in the Larnaka district in Cyprus. This article aims to present a first synthesis of the diachronic settlement pattern in [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  Transforming Culture on an Insula Portunalis: Port Cities as Central Places in Early Roman Cyprus
  Land2018, 7(4), 155; https://doi.org/10.3390/land7040155 - 09 Dec 2018
  Cited by 1
  Abstract
  During the Early Roman period in the Mediterranean (ca. 30 BC–330 AD), the key central places that distinguished socio-political landscapes were towns. These urban centers functioned as economic and administrative focal points that were controlled by local elites who oversaw wealth redistribution and [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  The Economic Centrality of Urban Centers in the Medieval Peloponnese: Late 11th–Mid-14th Centuries
  Land2018, 7(4), 153; https://doi.org/10.3390/land7040153 - 07 Dec 2018
  Cited by 1
  Abstract
  The Peloponnese, a province of the Byzantine Empire in the 11th and 12th centuries, was divided into three distinct political entities after 1204: the Frankish Principality of Achaia, the Venetian colonies of Modon and Coron, and the Byzantine lands in the southeast. The [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  The Cypriot Extra-Urban Sanctuary as a Central Place: the Case of Agia Irini
  Land2018, 7(4), 139; https://doi.org/10.3390/land7040139 - 16 Nov 2018
  Cited by 2
  Abstract
  This article contributes to the ongoing debate on the relationship between sanctuaries and the territoriality of the Iron Age polities of Cyprus. The sanctuary site of Agia Irini, at the locality Alonia, is used as a case-study to test hypotheses regarding the connection [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  Timacum Minus in Moesia Superior—Centrality and Urbanism at a Roman Mining Settlement
  Land2018, 7(4), 126; https://doi.org/10.3390/land7040126 - 22 Oct 2018
  Cited by 1
  Abstract
  When applying traditional criteria of Roman urbanism, several settlements in the province of Moesia are not recognised as parts of the urban network. To avoid this, previous criteria of urbanism should be revised. This paper suggests revisions, which provide a more inclusive definition [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  From Town to Countryside: Middle-Byzantine Bath-Houses in Eastern Crete and Their Changing Functions
  Land2018, 7(3), 107; https://doi.org/10.3390/land7030107 - 12 Sep 2018
  Cited by 1
  Abstract
  The article examines the context of a recently discovered double bath-house complex in Loutres, a site near Mochlos on the north shore of eastern Crete. The excavators explore the broader questions posed by the finding, in connection to both its immediate surroundings and [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  Watery Entanglements in the Cypriot Hinterland
  Land2018, 7(3), 104; https://doi.org/10.3390/land7030104 - 05 Sep 2018
  Cited by 3
  Abstract
  This paper examines how water shaped people’s interaction with the landscape in Cyprus during the Bronze Age. The theoretical approach is drawn from the new materialisms, effectively a ‘turn to matter’, which emphasises the very materiality of the world and challenges the privileged [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  From Contrary to Complementary Models: Central Places and Gateways in the South-Eastern Provence (Arles and Marseille)
  Land2018, 7(3), 95; https://doi.org/10.3390/land7030095 - 13 Aug 2018
  Cited by 2
  Abstract
  This paper applies the concepts of gateways and centrality, formerly opposing approaches to spatial planning, by now a powerful merged tool for archaeologists, to understand the dynamics of the evolution of cities and settlements in a long-term perspective. The samples are the two [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  Central Place and Liminal Landscape in the Territory of Populonia
  Land2018, 7(3), 94; https://doi.org/10.3390/land7030094 - 03 Aug 2018
  Cited by 1
  Abstract
  This article aims to outline new data on the urbanization of Populonia starting from its foundation, with particular reference to the results of archaeological surveys carried out by the University of Siena since the 1980s. The landscape archaeology approach has allowed us to [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  Landscape and Hunting. The Economy of the Eschatia
  Land2018, 7(3), 89; https://doi.org/10.3390/land7030089 - 26 Jul 2018
  Cited by 1
  Abstract
  This paper explores the place of ancient Greek hunting within the Greek landscape and environment, with particular reference to the eschatia, the marginal, uncultivated (or marginally cultivated) land. It is part of a bigger project on the social history of hunting in [...] Read more.
  Open AccessArticle
  The Relative Concentration of Interaction—A Proposal for an Integrated Understanding of Centrality and Central Places
  Land2018, 7(3), 86; https://doi.org/10.3390/land7030086 - 20 Jul 2018
  Cited by 5
  Abstract
  The importance of a place can be assessed via an analysis of its centrality. However, although central place research has a long history, there is no generally accepted theoretical base, leading to continuous debates about the core elements of centrality and those features [...] Read more.
  ► Show Figures
  Open AccessArticle
  Shifting Centres: Site Location and Resource Procurement on the North Coast of Cyprus over the Longue Durée of the Prehistoric Bronze Age
  Land2018, 7(2), 64; https://doi.org/10.3390/land7020064 - 16 May 2018
  Cited by 5
  Abstract
  This paper examines the relationship between site location, resource procurement, and political economy in the context of three localised centres of settlement—Vasilia, Vounous, and Lapithos—which succeeded each other in the narrow, naturally bounded north coastal strip of Cyprus during the approximately 750 years [...] Read more.
  ► Show Figures

  Diktyon: Réseau numérique pour les manuscrits grecs

  0
  0
  Diktyon: Réseau numérique pour les manuscrits grecs 
  Diktyon
  Diktyon is a scientific network of digital resources and databases on Greek manuscripts.
  This network sprang informally from a workshop held in January 2013 at the Institut de recherche et d’histoire des textes in Paris (see conclusions of the workshop).
  Faced with the proliferation of digital resources on the web and the risk of dispersion of the data, the idea was to find ways to coordinate different enterprises in the field of Greek manuscript studies.
  The network operates through the presence of unique identifiers for items that are common to the different resources (shelf marks, authors, etc..). These identifiers are integrated in each database participating in the network, which then develops the necessary scripts to query other databases of the network trhough these identifiers.
  The first step to create this network is based on the creation of unique identifiers for manuscripts shelf marks that will be integrated in the different databases from the beginning of 2014. The creation of identifiers for other common items (authors, texts, people) will then follow.
  The Diktyon network is an open network that will extend to digital projects on Greek texts and manuscripts willing to join.
  For more information or to join the network please contact: diktyon.contact at gmail.com.

  Open Access Journal: Nestor: Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

  0
  0
   [First posted in AWOL 9 October 2010. Updated most recently 3 September 2019]

  Nestor: Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas
  minecraft_1.png
  Nestor is an international bibliography of Aegean studies, Homeric society, Indo-European linguistics, and related fields. It is published monthly from September to May (each volume covers one calendar year) by the Department of Classics, University of Cincinnati. An Authors Index accompanies the December issue. Nestor is distributed in 30 countries world-wide. It is currently edited by Carol R. Hershenson.

  The primary geographic nexus of Nestor is the Aegean, including all of Greece, Albania, and Cyprus, the southern area of Bulgaria, and the western and southern areas of Turkey. Nestor includes publications concerning the central and western Mediterranean, southeastern Europe, the eastern Mediterranean, western Asia, and other regions of archaeological research, if the specific bibliographic items contain Aegean artifacts, imitations, or influences, or make reference to Aegean comparanda.


  2019

  September (46.6) 
  May (46.5) 
  April (46.4) 
  March (46.3) 
  February (46.2) 
  January (46.1) 

  2018

  December (45.9) 
  November (45.8) 
  October (45.7) 
  September (45.6) 
  May (45.5) 
  April (45.4) 
  March (45.3) 
  February (45.2) 
  January (45.1) 

  2017

  December (44.9) 
  November (44.8) 
  October (44.7) 
  September (44.6) 
  May (44.5) 
  April (44.4) 
  March (44.3) 
  February (44.2) 

  2016

  December (43.9) 
  November (43.8) 
  October (43.7) 
  September (43.6) 
  May (43.5) 
  April (43.4) 
  March (43.3) 
  February (43.2) 
  January (43.1)

  2015

  December (42.9) 
  November (42.8) 
  October (42.7) 
  September (42.6) 
  May (42.5) 
  April (42.4) 
  March (42.3) 
  February (42.2) 
  January (42.1)

  2014

  December (41.9) 
  November (41.8) 
  October (41.7) 
  September (41.6) 
  May (41.5) 
  April (41.4) 
  March (41.3) 
  February (41.2) 
  January (41.1)

  2013

  December (40.9) 
  November (40.8) 
  October (40.7) 
  September (40.6) 
  May (40.5) 
  April (40.4) 
  March (40.3) 
  February (40.2) 
  January (40.1)

  2012

  December (39.9) 
  November (39.8) 
  October (39.7) 
  September (39.6) 
  May (39.5) 
  April (39.4) 
  March (39.3) 
  February (39.2) 
  January (39.1)

  2011

  December (38.9) 
  November (38.8) 
  October (38.7) 
  September (38.6) 
  May (38.5) 
  April (38.4) 
  March (38.3) 
  February (38.2) 
  January (38.1)

  2010

  December (37.9) 
  November (37.8) 
  October (37.7) 
  September (37.6) 
  May (37.5) 
  April (37.4) 
  March (37.3) 
  February (37.2) 
  January (37.1)
  2010 Index

  2009

  December (36.9)
  November (36.8) 
  October (36.7) 
  September (36.6) 
  May (36.5) 
  April (36.4) 
  March (36.3) 
  February (36.2) 
  January (36.1)
  2009 Index (36)
  Online Handout for: Coming to Grips with the Corpus of Open Access Scholarship on the Ancient World

  0
  0
  Coming to Grips with the Corpus of Open Access Scholarship on the Ancient World  
  ACOR Amman 4 September 2019  

  Charles E Jones
  Tombros Librarian for Classics and Humanities
  The Pennsylvania State University Libraries
  Pattee Library W327
  cej14@psu.edu
  ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8958-3326

  Handout and Links 


  Appendix:

  • ANE-2 Mailing List (https://groups.yahoo.com/neo/groups/ANE-2/info)
  • Abzu (http://www.etana.org/abzubib)
  • ETANA (http://www.etana.org/home)
  • ETANA Core Texts (http://www.etana.org/coretexts)
  •  Ancient World Digital Library (AWDL) (http://dlib.nyu.edu/ancientworld/) [Proto AWDL (http://dlib.nyu.edu/awdl/)]  
  • IraqCrisis: A moderated list for communicating substantive information on cultural property damaged, destroyed or lost from Libraries and Museums in Iraq during and after the war in April 2003, and on the worldwide response to the crisis. (https://lists.uchicago.edu/web/info/iraqcrisis)