Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12531

Open Access Journal: Археологія і давня історія України

0
0
Археологія і давня історія України
ISSN: 2227-4952
АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Журнал присвячений публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.
Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY OF UKRAINE / ARHEOLOGÌÂ Ì DAVNÂ ÌSTORÌÂ UKRAÏNI
A journal is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages, material culture of Medieval and Modern periods are under observing. New archeological records, survey on history of archaeo­logy and archival sources are being published.
This series is intended for archaeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.
Заплановані випуски
Вип. 4 (29).Кераміка і скло Східної Європи від середньовіччя до модерного часу.

2018Вип. 3 (28).Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 2 (27).Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 1 (26).Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles

2017
Вип. 4 (25). Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф. А. Козубовського)
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 3 (24). Матеріали та дослідження Археологічного музею IА НАН України. — К., 2017. — 200 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 2 (23). Старожитності раннього залізного віку. — К., 2017. — 540 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 1 (22). Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. — К., 2017. — 380 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles

2016
Вип. 4 (21). Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. — К., 2016. — 142 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 3 (20). Дослідження Київського Полісся. — К., 2016. — 280 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 2 (19). Старожитності раннього залізного віку. — К., 2016. — 296 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 1 (18). Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття.— К., 2016. — 164 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles

2015
Вип. 4 (17). Археологія і простір. — К., 2015. — 206 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 3 (16). Матеріали та дослідження Археологічного музею IА НАН України.— К., 2015. — 101 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 2 (15). Старожитності раннього залізного віку.— К., 2015. — 282 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 1 (14). Olbio: In memoriam V.V. Krapivina.— К., 2015. — 453 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles

2014
Вип. 2 (13). Археологія: можливості реконструкцій.— К., 2014. — 167 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles
Вип. 1 (12). Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень.— К., 2014. — 201 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles

2013
Вип. 11. Середньовічні міста Полісся.— К., 2013. — 246 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles
Вип. 10. Експериментальна археологія: досвід моделювання об’єктів та виробництв.— К., 2013. — 255 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles

2012
Вип. 9. Історія археології: дослідники та наукові центри.— К., 2012. — 362 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles
Вип. 8. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження.— К., 2012. — 154 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles

2011
Вип. 7. Мадяри в Середньому Подніпров’ї.— К., 2011. — 200 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles
Вип. 6. Стежками археології. До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких.— К., 2011 — 132 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles
Вип. 5. Археологія: від джерел до реконструкцій.— К., 2011. — 252 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access || Сайт "Спілки": Збірник / Collection of Articles

2010
Вип. 4. Актуальні проблеми археології України.— К., 2010. — 322 с.
Сайт "Спілки": Зміст / Contents | Збірник / Collection of Articles
Вип. 3. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження.— К., 2010. — 138 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access
Вип. 2. Археологія Правобережної України.— К., 2010. — 261 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access
Вип. 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології.— К., 2010. — 586 с.
Бібліотека В. І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ / Content, an itemized Access

2009
[0]. Эпоха раннего железа: Сб. науч. тр. к 60-летию С.А. Скорого.— Киев; Полтава, 2009. — 456 с.
Сайт "Спілки": Зміст | Збірник / Collection of Articles academia.edu

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

Viewing all articles
Browse latest Browse all 12531

Latest Images

Trending Articles

Latest Images