Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12340

Newly Open Access Journal: PHOENIX: Bulletin uitgegeven door het vooraziatisch-Egyptisch Genootschap EX ORIENTE LUX

0
0
PHOENIX: Bulletin uitgegeven door het vooraziatisch-Egyptisch Genootschap EX ORIENTE LUX
ISSN: 0031-8329
Ex Oriente Lux geeft het tijdschrift Phoenix uit, dat driemaal per jaar verschijnt. Phoenix biedt vlot leesbare en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over recent onderzoek naar de archeologie, geschiedenis en culturen van het Oude Nabije Oosten. Niet alleen hoogleraren en andere senior wetenschappers publiceren in Phoenix, maar ook promovendi en net afgestudeerden. De leden van Ex Oriente Lux ontvangen Phoenix gratis driemaal per jaar.
De redactie bestaat uit:
  • Carina van den Hoven (hoofdredacteur en redacteur egyptologie)
  • Dirk Bakker (redacteur oude Israël en Levant)
  • Merel Brüning (redacteur archeologie van het Nabije Oosten)
  • Lidewij van de Peut (redacteur hettitologie)
  • Theo Krispijn (redacteur assyriologie en webredacteur)
  • Martin Hense (vormgeving)
1962
Phoenix 8
1987
Phoenix 33,1: Het oude Zuid-Arabië
– J. Ryckmans, De bijdrage van oud Zuid-Arabië tot de kennis van het Semitische Oosten (fig. 1-12) – 4
– W.W. Müller, Het belang van de Wierookhandel voor het antieke Zuid-Arabië (fig. 13-22) – 30
– A.J. Drews, Ethiopië en Zuid-Arabië tussen 450 vóór en 550 na het begin van onze jaartelling (fig. 23) – 55
Phoenix 33,2: Het recht in het Oude Nabije Oosten
– Ph.H.J. Houwink ten Cate, In memoriam Prof. dr. M.A. Beek – 3
– Personalia Orientalia – 6
– G. van den Boorn, De vizier en de rechtspraak in Egypte rond 1500 v.C. – 10
– A. McDowell, Een schijnproces in het Egyptische strafrecht? – l7
– K. R. Veenhof, Rechtspraak bij de Oude Assyriërs – 23
– M. Stol, Oog om oog, tand om tand: een barbaarse wet? – 38
– K. A. Deurloo, Recht in Israël – pp. 44-50.
– Ph. H. J. Houwink ten Cate, De Hettitische wettenverzameling – 50
– Boekennieuws – 59
1988
Phoenix 34,2
– Genootschapsmededelingen – 2
– Mededelingen – p. 3
– Personalia et facta orientalia – 3
– G.P.F. VAN DEN BOORN, Ex Oriente Lux Nova. Het Nabije Oosten in het Rijksmuseum van Oudheden – 10
– H.L.J. VANSTIPHOUT, Fabels uit Mesopotamie – 15
– M. STOL, De Babylonische wereldkaart – 29
– M. STOL, Nieuw licht op de Babylonische ballingschap – 36
– M. DIJKSTRA, De alfabetische inscripties van Serábit el-Khadim (Sinai) – 39
– J. HELDERMAN, Van Jablonski / Te Water tot Vycichl. Bij Jozef Janssen’s pleidooi voor een nieuwe “Wiedemann” – 54.
– L.M.J. ZONHOVEN, Toetanchamon en de dieven? – 59.
– Boekennieuws: M.L. FOLMER, W.H. VAN SOLDT, M. STOL, M. STEINER, L. M. J. ZONHOVEN – 61
1989
Phoenix 35,2
– Genootschapsmededelingen – 2
– Personalia orientalia – 3
– A. EGBERTS, Wetenschap in Egypte en Babyionië – 5
– H.O. WILLEMS, Geleerde doden – 21.
– W.H. VAN SOLDT, De Babylonische astronomie, het begin van een wetenschap – 39
– K. JONGELING, De verloren wetenschap van Phoeniciërs en Carthagers – 57
1990
Phoenix 36,1
– Genootschapsmededelingen – 3
– M. HEERMA VAN VOSS, In Memoriam B.A. van Proosdij (1910-1990) – 4
– J. HOFTIJZER, In Memoriam Prof. Dr. P.A.H. de Boer (1910-1989) – 4
– Personalia et facta orientalia – 7
– K. VAN DER TOORN, Het Babylonische Nieuwjaarsfeest – 10
– Boekennieuws – 30
Phoenix 36,2: De stad in het Oude Nabije Oosten
– Genootschapsmededelingen – 2
– Personalia et facta orientalia – 2
– C.H.J. DE GEUS, Steden in het Oude Nabije Oosten: Inleiding – 7
– W.H. VAN SOLDT, De stad Ugarit – 9
– R. VAN WALSEM, De stad Amarna: Exponent van traditie, vernieuwing en ideologie – 31
– R.J. VAN DER SPEK, ,,Is dit niet het grote Babylon, dat ik gebouwd heb?” – 51
– C.H.J. DE GEUS, Lachis: een Judese stad uit de IJzertijd – 64
– L. VAN ROMPAY, Palmyra, Emesa en Edessa: Semitische steden in het gehelleniseerde Nabije Oosten – 73
1991
Phoenix 37,1: Drank en drinken in het Oude Nabije Oosten
– Mededelingen – 3
– W.H. VAN SOLDT, In Memoriam Prof. P.R. Kraus (1910-1991) – 4
– M. HEERMA VAN VOSS, In Memoriam J. Zandee (1914-1991) – 4
– Personalia et facta orientalia – 5
– A. RAMMANT-PEETERS, De bereiding van bier en wijn bij de Oude Egyptenaren – 6
– M. STOL, De Babyloniërs dronken bier – 24
– K. SPRONK, De wijn als troost in leven en in sterven. Enkele gedachten over de wijnen de Marzeach in Syrië en Palestina – 40
– G. VAN DRIEL, Spijkers met Koppen, II: Maskan-sapir, een begin bij de Tigris – 55
– Boekennieuws – 57
Phoenix 37,2
– Personalia et facta orientalia – 2
– E. LIPINSKI, Profetisme en Waarzeggerij – 5
– J. SMITS, Johannes Brauns droom over Egypte – 12
– G. VAN DRIEL, Een reconstructie van de tempels op de Jebel Aruda – 21
– C.H.J. DE GEUS, Nieuwe gegevens over het oudste Israël – 32
– D.J.W. MEIJER, Opgravingskroniek van West-Azië – 42
1992
Phoenix 38,1: Actualiteiten
– Mededelingen – 2
– M. HEERMA VAN VOSS, In Memoriam W. F. Leemans (1912-1991) – 3
– Voorwoord – 4
– A.A. LOOSE & H.O. WILLEMS, Egypte – 5
– K.R. VEENHOF & W.H. VAN SOLDT, Mesopotamië – 14
– Th.P.J. VAN DEN HOUT, Anatolië – 32
– M. L. FOLMER, Israël – 47
– Boekennieuws – 53
Phoenix 38,2
– Mededelingen – 2
– M. HEERMA VAN VOSS, In Memoriam J. Vergote (1910-1992) – 2
– C.H.J. DE GEUS, Het Jericho-graf in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden – 4
– A.A. LOOSE, Woonhuizen in Amarna en het domein van de vrouwen – 16
– G. VAN DRIEL, Uit het leven van een Nieuw-Babylonische handelaar – 30
– Boekennieuws – 46
Phoenix 38,3: Opleiding in het Oude Nabije Oosten
– Mededelingen – 3
– Th.P.J. VAN DEN HOUT, Een augur voor 25 sikkels. Iets over opleiding bij de Hettieten – 6
– J.J. JANSSEN, Schooljongens in het oude Egypte – 13
– Th.J.H. KRISPIJN, Naar school in het oude Mesopotamië – 21
– M. DIJKSTRA, Schrijvers en Scholing in Oud-Israël – 34
1993
Phoenix 39,1: Actualiteiten
– Personalia Orientalia – 2
– C.H.J. DE GEUS, Israël – 4
– O.E. KAPER & M.L. FOLMER, Egypte – 11
– W.H. VAN SOLDT, Mesopotamië en Syrië – 30
– F.A. TJERKSTRA, Anatolië – 37
– Boekennieuws – 47
Phoenix 39,2
– Personalia et Facta Orientalia – 54
– A. NYLAND, De Kikkuli-trainingsmethode voor paarden: de Kikkuli-tekst in de praktijk – 57
– M. HARTGERS, R. JAS, J. LEMMER, S. SCHEPEL, De arme man van Nippur – 66
– D.J.W. MEIJER, Tell I:Iammäm al Turkmän aan de Balïg in Noord-Syrië – 73
– M. STEINER, Urusalim en Jebus – 84
– K.J.H. VRIEZEN, Umm Qēs (ant. Gadara) in Jordanië. De kerken in Areaal I – 92
– H. BARNARD, De tombe van de sjeilc van Qasr Ibrim – 109
– Boekennieuws – 117
Phoenix 39,3: Brieven uit het Oude Nabije Oosten
– Personalia Orientalia – 126
– L.M.J. ZONHOVEN, “In leven, voorspoed en gezondheid, en in de gunst van Amon-Re!” – 128
– M. FOLMER, “Ik stuur je deze brief om je het beste te wensen”. Hebreeuwse en Aramese brieven uit het oude Israël – 141
– Th.P.J. VAN DEN HOUT, De zaak Zannanza. Een Egyptisch-Hettitisch brievendossier – 159
– K.R. VEENHOF, Brieven uit het Oude Mesopotamië – 168
1994
Phoenix 40,1
– Genootschapsmededelingen – 2
– Personalia Orientalia – 3
– P.M.M.G. AKKERMANS, De heuvel van de Witte Jongen, opgravingen te Tell Sabi Abyad in Noord-Syrië – 4
– B. STUART en H. CURVERS, Tell al-Raqa’i: een dorp op het platteland van Noord-Mesopotamië (3000-2400 v. Chr.) – 16
– W.M. VAN HAARLEM De opgravingen op Tell Ibrahim Awad in 1993 – 33
– A.S. VAN DER WOUDE, De rollen van de Dode Zee. Recente ontwikkelingen, nieuwe teksten en omstreden standpunten – 44
Phoenix 40,2
– Personalia Orientalia – 60
– J. VAN DIJK, Horemheb en de strijd om de troon van Toetanchamon – 62
– J. QUAEGEBEUR EN C. TRAUNECKER, Een “grenstempel” te Sjenhoer bij Qoes – 79
– E.Ch.L. VAN DER VLIET, Verdwijnen de “Dark Ages”? – 94
– W.A.M. BEUKEN, De boeken van Samuël in een nieuw licht, een bespreking – 109
– Boekennieuws – 117
Phoenix 40,3
– Personalia Orientalia – 128
– JANA LOOSE, “Nu ziet, ik heb gedaan wat ik gezegd heb” – 132
– G. VAN DRIEL, Wijgeschenken in Mesopotamië – 154
– J. DE ROOS, Hettitische votiefteksten en votiefgeschenken – 168
– K. DIJKSTRA, Aramese votiefteksten en votiefgeschenken uit Hatra – 184
1995
Phoenix 41,1
– Personalia Orientalia – 2
– H.D. SCHNEIDER, Pay en Raia: Haremdirecteuren van de Heer der Beide Landen. Recente opgravingen in de Memphitische begraafplaats van het Nieuwe Rijk te Sakkara – 4
– K. VAN LERBERGHE & G. VOET, Tell Beydar: ,,The Missing Link”? – 27
– R. DOCTER, Karthago: de Phrenicische stad onder het Romeinse Carthago – 43
– Boekennieuws – 58
Phoenix 41,2
– Personalia Orientalia – 63
– F.H. VAN DIJK, Scheepvaart in de Perzische Golf: maritieme contacten in het derde millennium voor Christus – 64
– S. WACHSMANN, Zeevaarders in het Oude Nabije Oosten – 72
– F. MEIJER, Van monoreme naar trireme: de ontwildceling van het oorlogsschip in het oostelijk Middellandse-Zeegebied van 1500-500 v. Chr. – 81
Phoenix 41,3
– Personalia Orientalia – 94
– A. WEGENER SLEESWIJK, Oude scheepvaartkanalen in Egypte – 97
– C.H.J. DE GEUS, Een belangrijke stèle uit Tel Dan, Israël – 119
– W.J. VAN BEKKUM, Heiligheid en heiliging in Bijbelse en Rabbijnse traditie – 131
– Boekennieuws – 143
1996
Phoenix 42,1
– Personalia Orientalia – 2
– JACOBUS VAN DIJK, Hymnen aan Re en Osiris in Mephitische graven van het Nieuwe Rijk – 3
– C.H.J. DE GEUS, Graven en sociale verhoudingen tijdens de Israëlische monarchie – 23
– H.L.J. VANSTIPHOUT, De heilige Lugalbanda – 35
– Boekennieuws – 53
Phoenix 42,2
– Personalia Orientalia – 58
– HARCO WILLEMS, Veerlieden en andere onaangename personen in het Egyptisch hier­ namaals – 60
– KLAAS SPRONK, Ideeën over de doden en het leven na de dood in het Bijbelse Israël – 78
– DINA KATZ, Het Sumerische dodenrijk – 91
– THEO P.J. VAN DEN HOUT, Een dodenrijk voor een koning in het Hettitisch hiernamaals – 104
Phoenix 42,3
– Personalia Orientalia – 114
– ARNO EGBERTS, Van kisten en kalveren: twee Oudegyptische riten nader bekeken – 120
– J. HOFTIJZER, Koninklijk bestuur in Oud-Israël – 136
– A.C.V.M. BONGENAAR, Het tempelarchief uit de stad Sippar – 152
– Boekennieuws – 163
1997
Phoenix 43,1
– Personalia Orientalia – 2
– BEN HARING, Rondom de tempels in Thebe-West – 4
– LEONARD V. RUTGERS, De nieuwste opgravingen in Sepphoris, Galilea – 19
– JOOST HAZENBOS, De Hettitische cultusinventarissen – 37
– Boekennieuws – 50
Phoenix 43,2
– Personalia Orientalia – 60
– LOUIS ZONHOVEN, Was het Oude Egypte een luilekkerland? – 63
– MARGARETHA FOLMER, Eten in Bijbels-Hebreeuwse vertelkunst – 75
– HELEEN SANCISI-WEERDENBURG, De oorsprong van een haute cuisine – 93
– WILFRED VAN SOLDT, Oudbabylonische recepten – 103
– THEO P.J. VAN DEN HOUT, Twee tot driemaal daags; eten en eetgewoontes bij de Hettieten – 114
Phoenix 43,3
– Personalia Orientalia – 124
– JULIA HARVEY, De typologie van houten grafbeelden uit het Egyptische Oude Rijk – 126
– C.H.J. DE GEUS, Dertig jaar opgravingen op Tel Dan, Israël, Deel l – 138
– JAN GERRIT DERCKSEN, Rijk worden in Turkije: Assyrische kooplieden in Kanis – 154
– Boekennieuws – 168
1998
Phoenix 44,1
– Voorwoord van de redactie – 2
– Personalia Orientalia – 3
– JACOBUS VAN DIJK, Elite en goddelijk koningschap in Egypte aan het eind van de Achttiende Dynastie – 7
– C.H.J. DE GEUS, Dertig jaar opgravingen op Tel Dan, Israël, Deel 2 – 21
– THEO VAN DEN HOUT, A Tale of Two Cities: Twee nieuwe Hettitische provinciale centra – 39
1999
Phoenix 45,1
– Personalia Orientalia – 3
– MARK COENEN EN VEERLE COUCKUYT, Isis of Abraham? Over mormonen en Oudegyptische dodenteksten – 7
– MARIE-JOSÉ WIJNTJES, Een “nieuwe bijbelvertaling” voor de volgende eeuw – 21
– NIEK VELDHUIS, Leren lezen en schrijven in Nippur – 30
– Boekennieuws – 42
Phoenix 45,2
– JAANA TOIVARI, Het huwelijk en de getrouwde vrouw; Impressies uit vrouwenlevens in Deir el-Medina – 49
– M. STOL, Vrouwen in Babylonië – 59
– WOUTER HENKELMAN, “Gebiederesse van dit land”; Vrouwen in Achaimenidisch Perzië – 70
– Boekennieuws; De vrouw van de nacht – 89
2000
Phoenix 46,1
– Personalia Orientalia – 3
– INGRID DE STROOPER, Thebe in de 25e en 26e dynastie; De betekenis van de godsgemalinnen van Amon weerspiegeld in hun architecturale monumenten – 7
– C.H.J. DE GEUS, Hofleven in het Oude Israel – 17
– PIETER W. VAN DER HORST, Christelijke Woestijnheiligen in het antieke Nabije Oosten – 26
Phoenix 46,2
– Van de redactie – 40
– Verenigingsnieuws – 41
– Personalia Orientalia – 45
– KLAAS R. VEENHOF, Op zoek naar het jaar 2000 voor Christus – 49
– HARCO WILLEMS, Het nomarchaat als politieke, sociale en religieuze factor in de Egyptische provincie – 72
– Boekennieuws – 104
Phoenix 46,3
– Van de redactie – 108
– Personalia Orientalia – 109
– JACOBUS VAN DIJK, De grafkamers van Maya en Meryt – 110
– WILLEM M. VAN HAARLEM, De opgravingen te Tell Ibrahim Awad, 1994-2000 – 128
– WILFRED VAN SOLDT, Een Kanaänitisch woordenboek uit Ashkelon – 136
– EVELINE J. VAN DER STEEN, Wie waren de vroege Israëlieten? – 141
– Boekennieuws – 154
2001
Phoenix 47,1-2
– Van de redactie – 2
– Personalia Orientalia – 3
– J.F. BORGHOUTS, De religie van Achnaton – 5
– BEN HARING, Hoe bestuurt een ketter zijn land? – 36
– WILFRED VAN SOLDT, De internationale betrekkingen in de Amarna-periode – 53
– RENÉ VAN WALSEM, Sporen van een revolutie in Saqqara – 69
– JACOBUS VAN DIJK, Toetanchamon: De contrarevolutie van een kind – 90
– Bibliografie: gebruikte afkortingen – 111
Phoenix 47,3
– Van de redactie – 114
– Personalia Orientalia – 115
– Denyse HOMÈS-FREDERICQ, Ontdek Lehun en de Koningsweg. De Belgische opgravingen in het antieke Jordanië – 117
– Wilfred VAN SOLDT, Te land, ter zee en op de vlucht: reizen en trekken in de Levant in de Late Bronstijd – 148
– Boekennieuws – 163
2002
Phoenix 48,1
– Van de redactie – 2
– Personalia Orientalia – 3
– JACQUES KINNAER, Het Naqada-label en het debat rond de identificatie van Menes – 4
– FIK MEIJER, Paulus’ zeereis naar Rome – 14
– HERMAN TE VELDE, De symboliek van apen en bavianen in de Oud-Egyptische cultuur en religie – 25
– KAREL J.H. VRIEZEN, Een antieke stad wordt zichtbaar. Opgravingen in Umm Qēs (ant. Gadara) in Jordanië – 46
Phoenix 48,2
– Van de redactie – 62
– JACCO DIELEMAN, Rituele reinheid in het Oude Egypte – 63
– MEINDERT DIJKSTRA, Schone handen. Reinheid in de culturen van de Levant – 73
– PETRA M. GOEDEGEBUURE, Rituele reinheid bij de Hettieten – 93
– MARTEN STOL, Reinheid in Mesopotamië – 103

Viewing all articles
Browse latest Browse all 12340

Latest Images

Trending Articles

Latest Images