Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12094

Open Access Journal: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi - Mediterranean Journal of Humanities

0
0
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi - Mediterranean Journal of Humanities
ISSN: 2146-4812
e-ISSN: 2148-144X

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | Mediterranean Journal of H
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.
Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara altı ay içinde bildirilmektedir.
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.
MJH açık erişim (open access) politikasını benimsemektedir, dergide bulunan içerikler erişime açık durumdadır.
Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi is published semiannually as a peer-reviewed print journal by Akdeniz University, Faculty of Letters. As a print and electronic journal, the journal’ scope includes all research papers in the fields of Mediterranean culture, Anthropology, Archaeology, Arts, Art History, Cultural Studies, Education, Gerontology, History, Languages, Philosophy, Psychology, Literature, Education, Geography and Sociology among others. Each paper is reviewed by two expert reviewers and the final decision is sent to author(s) within three months of the arrival of the article.
Mediterranean Journal of Humanities is an international peer-reviewed journal published twice per year in June and December.
MJH adopts the open access policy and the whole content that presented in the journal is available for access.


Volume I / Issue 1

(June 2011)


Volume I / Issue 2

(December 2011)
       

Volume II / Issue 1

(June 2012)
 
Volume II / Issue 2
(December 2012)
       
  Volume III / Issue 1
(June 2013)
  Volume III / Issue 2
(December 2013)
       
Volume IV / Issue 1
(June 2014)
 
Volume IV / Issue 2
(December 2014)
       
Volume V / Issue 1
(June 2015)
Volume V / Issue 2
(December 2015)
       
Volume VI / Issue 1
(June 2016)
Volume VI / Issue 2
(December 2016)
       

Viewing all articles
Browse latest Browse all 12094


click here for Latest and Popular articles on Mesothelioma and Asbestos