Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 14145

Open Access Journal: Graeco-Latina Brunensia

$
0
0
[First posted in AWOL 4 January 2014, updated 14 March 2017]

Graeco-Latina Brunensia
ISSN: 1803-7402 (print)
ISSN: 2336-4424 (online)
Description: Časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402 je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících). Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady klasické (N), ISSN 1211-6335, která vycházela letech 1996-2008 a řady archeologicko-klasické (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995). 
 
Description: Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, is scholarly peer reviewed journal which publishes contributions from the fields of of Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin languages. It has been published since 2009 and is issued twice a year. Graeco-Latina Brunensia is continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), Series classica (N), ISSN 1211-6335, which was published in 1996-2008 and Series archaeologica-classica (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).

2016 (Volume 21) 12

2015 (Volume 20) 12

2014 (Volume 19) 12

2013 (Volume 18) 12
2012 (Volume 17) 12
2011 (Volume 16) 12
2010 (Volume 15) 12
2009 (Volume 14) 1-2

Viewing all articles
Browse latest Browse all 14145

Latest Images

Trending Articles

Latest Images