Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12527

Open Access Journal: Classica et Christiana

0
0
[First posted in AWOL 16 July 2010. Updated 26 December 2016]

Classica et Christiana
ISSN: 1842-3043
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/01/prima-pagina-cc111-300x111.jpg
Obiectivele revistei:
 Classica et Christiana, editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, are drept obiective publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate atât domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii ş.a.
The aims of the journal:
Classica et Christiana, published by the Center for Christian and Classical Studies of the Faculty of History, “Al. I. Cuza” University Iasi, aims the publication of contributions signed by Romanian and foreign researchers devoted to the traditional areas of research of the Greco-Roman classicism (ancient history, classical philology, Greek and Latin epigraphy, etc.), but also the promotion of the latest directions, like Late Antiquity, patristic, daily life in Greco-Latin Antiquity and Christian, cultural anthropology of the early classical and Christian world etc.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 12527

Latest Images

Trending Articles

Latest Images