Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12320

Open Access Journal: Pontica

0
0
[First posted in AWOL 4 July 2010. Most recently updated 13 March 2013]

Pontica
ISSN: 1013-4247
http://revistapontica.files.wordpress.com/2011/02/pontica-431.jpg?w=104&h=150
Revista PONTICA, anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Tematica revistei este orientată spre studii de arheologie, istorie veche şi medie. Sumarul este structurat pe Studii şi comunicări, Cercetări arheologice, Note, Numismatică, Recenzii şi Note bibliografice.
.În numerele revistei sunt analizate etape istorice importante în care zona pontică se defineşte ca zonă de contact între civilizaţiile egeo-mediteraneene şi transdanubiene. Aceste circuite privesc, pe rând, culturile neolitice şi eneolitice; elemente de impact cultural greco-autohton; includerea zonei pontice în lumea romană ca etapă ce precede extinderea autorităţii romane la nord de Dunăre şi în spaţiul intracarpatic; rolul creştinismului şi romanitatea târzie. Sunt prezentate materiale epigrafice şi numismatice; reliefuri laice şi piese votive; elemente de arhitectură şi inventar creştin; forme de organizare urbană etc.
Semnatarii articolelor sunt nume consacrate în domeniu. Revista apare într-un tiraj de 500 de exemplare anual, fiecare număr conţinând între 500 şi 700 de pagini. Are schimburi cu cca. 200 de instituţii de profil din străinătate şi este inclusă în baze de date internaţionale.
Din anul 2008 Revista PONTICA este clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) în categoria B+Viewing all articles
Browse latest Browse all 12320

Latest Images

Trending Articles

Latest Images