Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10260

New Open Access Journal: Revista Hiperboreea

0
0
Revista Hiperboreea
ISSN: 2284-5666
Hiperboreea is an online scholarly journal which publishes studies and articles from the field of History as well as book reviews or evaluations of scholarly conferences. Without limiting the scope of the research to a particular geographical area or historical period, the journal covers a wide range of interdisciplinary approaches and analyses on topics related to Cultural History, Political History, Military History, Social History, Economic History and Archeology.

Since its first publication in 2012, Hiperboreea has a monthly periodicity (January 2012 – March 2013) and quarterly publication (until the end of 2013). Starting 2014, the journal appears biannually.

All articles published in Hiperboreea Open Access journal are peer reviewed and upon acceptance are permanently free for everyone to read, print, distribute and download.

Hiperboreea journal is indexed in international databases such as Index Copernicus, Ulrich, EBSCO, ProQuest, Directory of Research Journals Indexing, Journal Impact Factor, Genamics Journal Seek and Romanian Editorial Platform SCIPIO.

„Hiperboreea” este o revistă științifică online, care publică studii și articole din domeniul istoriei, precum și recenzii de carte sau evaluări ale unor conferințe științifice. Fără să-și limiteze scopul cercetării la o anumită arie geografică sau perioadă istorică, revista acoperă un spectru larg de abordări și analize interdisciplinare, pe teme legate de istorie culturală, istorie politică, istorie militară, istorie socială, istorie economică și arheologie.

Fondată în 2012, Hiperboreea a avut o frecvență de apariție lunară (ianuarie 2012 – martie 2013) și trimestrială (până la sfârșitul anului). Începând cu 2014, apariția revistei este bianuală (iunie și decembrie).

Articolele propuse spre publicare în revista Hiperboreea sunt trecute printr-un proces de recenzare, care presupune o evaluare critică a lucrării trimise urmată de o recomandare explicită referitoare la acceptarea sau respingerea publicării articolului. Lucrările care vor fi acceptate vor putea fi vizibile gratuit pe site-ul revistei.

Revista Hiperboreea este indexată în bazele de date internaționale Index Copernicus, EBSCO, ProQuest, Ulrich, Directory of Research Journals Indexing, Journal Impact Factor și Genamics Journal Seek și poate fi vizibilă și pe platforma editorială SCIPIO.

Vol. I, nr. 1, iunie 2014

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10260

Latest Images

Trending Articles