Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Mark channel Not-Safe-For-Work? cancel confirm NSFW Votes: (0 votes)
Are you the publisher? Claim or contact us about this channel.
0

Open Access Journal: Prazské egyptologické studie PES

0
0
 [First posted in AWOL 3 October 2009, updated 23 July 2014]

Prazské egyptologické studie PES
ISSN: 1214-3189
Pražské egyptologické studie (PES) jsou odborným časopisem vydávaným Českým egyptologickým ústavem FF UK. Časopis vychází pravidelně od roku 2002. V roce 2011 se stal recenzovaným periodikem. Posláním Pražských egyptologických studií je informovat českou a slovenskou veřejnost především o současných (nejen archeologických) výzkumech na území Egypta a Súdánu. První rubrika je proto věnovaná zprávám z terénního výzkumu, případně z konferencí a jiných zajímavých akcí. Další část představují jednotlivé studie zaměřené na různé aspekty dějin starověkého Egypta a bádání o něm, v nichž je záběr egyptologického bádání rozšířen díky příspěvkům z oborů historie, orientalistiky a přírodních věd.

Latest Images

Trending Articles