Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Mark channel Not-Safe-For-Work? cancel confirm NSFW Votes: (0 votes)
Are you the publisher? Claim or contact us about this channel.
0

New Open Access Journal: Studia Universitatis Hereditati

0
0
Studia Universitatis Hereditati
ISSN: 2350-5443
Studia universitatis hereditati je humanistična znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) in pregledne članke ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Vsi znanstveni članki so recenzirani.  Revija izhaja dvakrat letno. Izdaja jo Založba Univerze na Primorskem za potrebe Fakultete za humanistične študije (Oddelek za arheologijo in dediščino).

Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju raziskav kulturne dediščine v najširšem in k topoglednemu interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim raziskovalnim vprašanjem. Tako revija posebno pozornost namenja razvoju slovenske znanstvene in strokovne terminologije, konceptov in paradigem na področju raziskovanja kulturne dediščine v okviru humanističnih ved.

 2013
Studia universitatis hereditati, letnik 1, številka 01-02
FlipBook | PDF | FlipBook for iPad


See the full List of Open Access Journals in Ancient Studies

Latest Images

Trending Articles