Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12125

Open Access Journal: Ars Adriatica

0
0
Ars Adriatica
ISSN 1848-1590
ISSN 1848-7459 (Online)
http://hrcak.srce.hr/logo/346.jpg
Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, "Ars Adriatica" izlazi jednom godišnje, a objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke iz područja znanosti o umjetnosti. U fokusu interesa su pitanja i pojave umjetničke baštine prostora jadranskoga bazena, njegovih urbanističkih i arhitektonskih, slikarskih i kiparskih, primijenjenih umjetnosti i teorije umjetnosti.

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Znanost o umjetnosti; Povijest umjetnosti

Journal of the Department of Art History, University of Zadar, "Ars Adriatica" publishes reviewed scientific and professional papers in history and theory of arts, in scope that covers questions and phenomena of the artistic heritage of Adriatic basin, its urbanistic and architectural forms, paining, sculpture and applied arts, as well as the questions of artistic theories.

Scientific scope: Humanities, Art sciences, History of art.

2013  
  No. 3
2012  
  No. 2
2011  
  No. 1

Viewing all articles
Browse latest Browse all 12125