Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12121

Open Access Journal: Graeco-Latina Brunensia

0
0
Graeco-Latina Brunensia
ISSN: 1803-7402
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description: Časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402 je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících). Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady klasické (N), ISSN 1211-6335, která vycházela letech 1996-2008 a řady archeologicko-klasické (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).
Graeco-Latina Brunensia, published since 2009, is a continuation of the separate Series classica (N) of Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, which was published since 1996 under the title Graeco-Latina Brunensia. Before that, Series archeologico-classica (E) was published from 1956 to 1995.

It is published twice a year and includes contributions form the fields of Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and the later development of the Greek language.

All the contributions of GLB are regularly excerpted into following databases: L'année philologique, Medioevo Latino, Poiesis, ERIH and newly SCOPUS.

Volumes, Issues

2013 (Volume 18) 1

2012 (Volume 17) 12

2011 (Volume 16) 12
2010 (Volume 15) 12

2009 (Volume 14) 1-2Viewing all articles
Browse latest Browse all 12121