Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12121

Open Access Journal: Aula Orientalis: revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo

0
0
[First posted in AWOL 21 November 2011. Updated 5 September  2021 (new URLs] ]

Aula Orientalis: revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo
ISSN: 0212-5730
https://www.ub.edu/ipoa/wp-content/uploads/2021/07/AULAORIENTALIS-1-1024x768.jpg

Publicada per EDITORIAL AUSA (Sabadell, Barcelona) amb l’assessorament científic de l’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona (IPOA).

Revista indexada a Arts and Humanities Citation Index (Thomson-Reuters), a SCOPUS-Index (Elsevier), a European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i a Periodicals Archive Online (ProQuest).

Els originals que s’envien per ser publicats, passen per un procés previ d’avaluació dut a terme per dos experts aliens al Consell Editorial de la Revista. L’acceptació dels articles depèn de la seva valoració positiva.

[All but the most recent volume are now open access]


Viewing all articles
Browse latest Browse all 12121