Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12094

Open Access Journal: Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana

0
0
[First posted in AWOL 2 July 2009. Updated 30 December 2012]

Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
ISSN 0213-9278
Empúries (ISSN 0213-9278) és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una d'estudis, amb articles d'assaig o de síntesi, analítics o concrets, de tema lliure i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

Fins l'any 1983 el títol era Ampúrias (ISSN 0212-0909)


1959


1939


Viewing all articles
Browse latest Browse all 12094