Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12125

Open Access Journal: Lycus Dergisi

0
0
Lycus Dergisi
e-ISSN: 2717-8471
Cover Image
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan Lycus Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan, bilimsel ve hakemli bir e-dergidir. Lycus Dergisi; başta Anadolu Arkeolojisi, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım, Mimarlık Tarihi gibi alanların konularını kapsayan, disiplinler arası çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

 

See the full List of Open Access Journals in Ancient StudiesViewing all articles
Browse latest Browse all 12125

Latest Images

Trending Articles

Latest Images